Girtilbake.no – En enklere hverdag for klubbene

Er du lei av å lagre doruller og bambussokker?

Girtibake.no er et moderne verktøy som:

 • Gir regelmessig god økonomi for klubbene
 • Gir kunnskap og verktøy til klubbene om hvordan man kan jobbe med utenforskap og inkludering
 • Tilbyr et bærekraftig, godt og verdifullt produkt tilbake til kunden

Girtilbake.no jobber for å:

 • Skape økonomiske, bærekraftige og sosiale resultater
 • Skape mangfold og takhøyde for alle i aktiviteten
 • Forhindre mobbing, utstøting og utenforskap
 • Forhindre at fattigdom holder barn borte fra aktiviteten
 • Skape trygge rammer, vennskap og samhold hos barn og unge

Er du lei av å lagre doruller og bambussokker?

Girtibake.no er et moderne verktøy som:

 • Gir regelmessig god økonomi for klubbene
 • Gir kunnskap og verktøy til klubbene om hvordan man kan jobbe med utenforskap og inkludering
 • Tilbyr et bærekraftig, godt og verdifullt produkt tilbake til kunden

Girtilbake.no jobber for å:

 • Skape økonomiske, bærekraftige og sosiale resultater
 • Skape mangfold og takhøyde for alle i aktiviteten
 • Forhindre mobbing, utstøting og utenforskap
 • Forhindre at fattigdom holder barn borte fra aktiviteten
 • Skape trygge rammer, vennskap og samhold hos barn og unge

Et moderne dugnadsverktøy

Dugnadsverktøyet i girtilbake.no gir klubbene større og mer forutsigbare inntekter enn andre dugnadsverktøy.

Verktøyet utnytter vårt digitale mikrosponsorsystem til å forenkle, utvide og bedre utnytte kundegrunnlaget, og tiltrekke seg flere og stabile bidragsytere.

En ressursbank for klubbene

Plattformen inneholder også en ressursbank for klubbens styre, trenere og ressurspersoner, hvor man finner fagstoff og verktøy som klubbene kan bruke i arbeidet mot utenforskap, mobbing og ekskludering.

En unik innholdsportal for mikrosponsorene

Alle mikrosponsorer som abonnerer på girtilbake.no, får tilgang til vår unike innholdsportal drevet og produsert av en egen profesjonell, sentral redaksjon som kontinuerlig produserer stoff til portalen.

Et moderne dugnadsverktøy

Dugnadsverktøyet i girtilbake.no gir klubbene større og mer forutsigbare inntekter enn andre dugnadsverktøy.

En ressursbank for klubbene

Plattformen inneholder også en ressursbank for klubbens styre, trenere og ressurspersoner, hvor man finner fagstoff og verktøy som klubbene kan bruke i arbeidet mot utenforskap, mobbing og ekskludering.

En unik innholdsportal for mikrosponsorene

Alle mikrosponsorer som abonnerer på girtilbake.no, får tilgang til vår unike innholdsportal drevet og produsert av en egen profesjonell, sentral redaksjon som kontinuerlig produserer stoff til portalen.

Girtilbake.no-fondet

 • Kr. 5.- fra hvert abonnement går til et fond hver måned
 • Fondet deler ut midler etter søknad fra de deltagende organisasjoner
 • Fondet har eget styre og egne regler for utdeling
 • Utdeling skal gå til prosjekter som fremmer girtilbake.no sitt verdisett

Girtilbake-fondet

 • Kr. 5.- fra hvert abonnement går til et fond hver måned
 • Fondet deler ut midler etter søknad fra de deltagende organisasjoner
 • Fondet har eget styre og egne regler for utdeling
 • Utdeling skal gå til prosjekter som fremmer girtilbake.no sitt verdisett

Vi skal skape bærekraftige resultater

De fleste dugnadsverktøy som baserer seg på salg i Norge i dag, er ikke bærekraftige. Det importeres store mengder billige produkter fra land i Asia. Produktene produseres i land med lite fokus på miljø og gode arbeidsforhold, og bidrar til store utslipp, helseproblemer og ødelagt natur.

Hold deg oppdatert!

Vi behandler alle persondata i tråd med vår personvernspolicy