Hva er girtilbake.no?

En enklere hverdag

Girtilbake.no er en løsning på uløste problemer innen idrett og foreningslivet knyttet til mobbing, utstøting og utenforskap .

Foreninger og har i tillegg ofte en anstrengt økonomi. Mye av tiden går med til, i tillegg til basisaktivitetene,  å skaffe midler.  Det blir derfor for lite tid til å jobbe med holdningsskapende arbeid knyttet til mobbing, ekskludering og utenforskap.

 • Løsningene som finnes per i dag er gammeldagse og tungvinte
 • De baserer seg på salg av varer, med forholdsvis lav andel inntjening per produkt
 • Dette fører til dugnadstrøtthet. Mange vegrer seg for å engasjere seg
 • Folk er lei av varer. Doruller, bambussokker, tulipaner, egg og vindusspylerveske
 • Selv om varene selges på Facebook, er det fysiske varer som selges. Vi ender opp med at folk kjøper varer av hverandre innenfor samme geografiske område
 • Løsningene som finnes i dag er lite bærekraftige.

Girtilbake.no bidrar til å løse disse utfordringene.

Girtilbake.no er en løsning på uløste problemer innen idrett og foreningslivet knyttet til mobbing, utstøting og utenforskap .

Foreninger og har i tillegg ofte en anstrengt økonomi. Mye av tiden går med til, i tillegg til basisaktivitetene,  å skaffe midler.  Det blir derfor for lite tid til å jobbe med holdningsskapende arbeid knyttet til mobbing, ekskludering og utenforskap.

 • Løsningene som finnes per i dag er gammeldagse og tungvinte
 • De baserer seg på salg av varer, med forholdsvis lav andel inntjening per produkt
 • Dette fører til dugnadstrøtthet. Mange vegrer seg for å engasjere seg
 • Folk er lei av varer. Doruller, bambussokker, tulipaner, egg og vindusspylerveske
 • Selv om varene selges på Facebook, er det fysiske varer som selges. Vi ender opp med at folk kjøper varer av hverandre innenfor samme geografiske område
 • Løsningene som finnes i dag er lite bærekraftige.

Girtilbake.no bidrar til å løse disse utfordringene

Hva tilbyr vi?

Et moderne, effektivt og bærekraftig verktøy

Girtibake.no er et moderne verktøy som:

 • gir regelmessig god økonomi for klubbene
 • gir kunnskap og verktøy til klubbene om hvordan man kan jobbe med utenforskap og inkludering
 • tilbyr et bærekraftig, godt og verdifullt produkt tilbake til kunden

Les mer om:

Våre verdier

Girtilbake.no jobber for å:

 • Skape økonomiske, bærekraftige og sosiale resultater
 • Skape mangfold og takhøyde for alle i aktiviteten
 • Forhindre mobbing, utstøting og utenforskap
 • Forhindre at fattigdom holder barn borte fra aktiviteten
 • Skape trygge rammer, vennskap og samhold hos barn og unge

Hva tilbyr vi?

Et moderne, effektivt og bærekraftig verktøy

Girtibake.no er et moderne verktøy som:

 • gir regelmessig god økonomi for klubbene
 • gir kunnskap og verktøy til klubbene om hvordan man kan jobbe med utenforskap og inkludering
 • tilbyr et bærekraftig, godt og verdifullt produkt tilbake til kunden

Les mer om:

Våre verdier

Girtilbake.no jobber for å:

 • Skape økonomiske, bærekraftige og sosiale resultater
 • Skape mangfold og takhøyde for alle i aktiviteten
 • Forhindre mobbing, utstøting og utenforskap
 • Forhindre at fattigdom holder barn borte fra aktiviteten
 • Skape trygge rammer, vennskap og samhold hos barn og unge

Fordeler for klubben

 • Vi fjerner en stor kilde til frustrasjon
 • Vi utvider markedet til å omfatte langt flere enn de som er involvert i dag.
 • Vår tjeneste medfører ingen økonomisk forpliktelse for klubb, ingen varekjøp som binder kapital og det krever nesten ingen administrasjon.
 • Gir større, mer stabile og forutsigbare inntekter
 • Mindre dugnadspress gjør det enklere å engasjere seg
 • Gir et nytt verktøy i verdiarbeidet
 • Veldig enkelt å administrere
 • En grønnere profil – mindre salg av varer som skal transporteres og hoper seg opp hos folk
 • Et konkret bidrag til klubbens og idrettens inkluderingsarbeid i praksis