Dugnadsverktøyet

En enklere og mer effektiv måte å drive dugnad på

Dugnadsverktøyet i Girtilbake.no er en mikrosponsorordning som gir klubbene større og mer forutsigbare inntekter enn andre dugnadsverktøy.

Verktøyet utnytter teknologi til å forenkle, utvide og bedre utnytte kundegrunnlaget, og tiltrekke seg flere og stabile bidragsytere.

 • Enkelt å bruke, svært lite administrasjon
 • Ingen fysiske varer som skal lagres eller håndteres
 • Svært god inntjening for klubber, foreninger og lag
 • Ingen geografiske begrensninger, ettersom det ikke er fysiske produkter
 • Løsningen er langt mer bærekraftig enn andre dugnadsformer basert på salg

Enkelt, kostnadsfritt og bærekraftig!

Dugnadsverktøyet i Girtilbake.no er en mikrosponsorordning som gir klubbene større og mer forutsigbare inntekter enn andre dugnadsverktøy.

Verktøyet utnytter teknologi til å forenkle, utvide og bedre utnytte kundegrunnlaget, og tiltrekke seg flere og stabile bidragsytere.

 • Enkelt å bruke, svært lite administrasjon
 • Ingen fysiske varer som skal lagres eller håndteres
 • Svært god inntjening for klubber, foreninger og lag
 • Ingen geografiske begrensninger, ettersom det ikke er fysiske produkter
 • Løsningen er langt mer bærekraftig enn andre dugnadsformer basert på salg

Enkelt, kostnadsfritt og bærekraftig!

Slik fungerer det

Mikrosponsorordningen

 • Mikrosponsoren sponser direkte gjennom et månedlig bidrag i form av et abonnement.
 • Klubben velger selv inntektsfordeling og kan synliggjøre dette for sponsoren
 • Plattformen inneholder også et administrasjonsverktøy som gir full oversikt over abonnementer og inntekter
 • Mikrosponsoren tegner abonnement via innlogging og får en profil knyttet til sitt engasjement
 • Mikrosponsoren får tilgang til en unik innholdsplattform

Les mer om:

Vi gir sponsoren noe tilbake

Hvorfor bli mikrosponsor?

 • Man har et ønske om å bidra til en god sak i nærmiljøet
 • Man ønsker å støtte noe man tidligere var en del av
 • Man kan ikke bidra med tid, men kan støtte med penger
 • Det er en enklere løsning enn å kjøpe varer
 • Man nærhet til saken man vil støtte
 • Det er svært enkelt å bidra
 • Sponsoren får tilgang til mye interessant innhold, som treningsprogrammer, nyheter, konkurranser, blogger og mye annet

Slik fungerer det

Mikrosponsorordningen

 • Mikrosponsoren sponser direkte gjennom et månedlig bidrag i form av et abonnement.
 • Klubben velger selv inntektsfordeling og kan synliggjøre dette for sponsoren
 • Plattformen inneholder også et administrasjonsverktøy som gir full oversikt over abonnementer og inntekter
 • Mikrosponsoren tegner abonnement via innlogging og får en profil knyttet til sitt engasjement
 • Mikrosponsoren får tilgang til en unik innholdsplattform

Les mer om:

Hvorfor bli mikrosponsor?

Girtilbake.no jobber for å:

 • Man har et ønske om å bidra til en god sak i nærmiljøet
 • Man ønsker å støtte noe man tidligere var en del av
 • Man kan ikke bidra med tid, men kan støtte med penger
 • Det er en enklere løsning enn å kjøpe varer
 • Man nærhet til saken man vil støtte
 • Det er svært enkelt å bidra
 • Sponsoren får tilgang til mye interessant innhold, som treningsprogrammer, nyheter, konkurranser, blogger og mye annet