Vi forplikter oss til endring

Girtilbake.no er det bærekraftige alternativet!

Sosial bærekraft

Girtilbake.no er basert på sosial bærekraft. Hva ligger det i dette begrepet? Sosial bærekraft handler om å jobbe for at alle mennesker skal ha de samme mulighetene til et stabilt helsefremmende liv, til å leve uten diskriminering av noe slag. Ikke alle i Norge opplever denne tryggheten i Norge i dag. Når enkelte faller utenfor, grunnet funksjonshemming, legning, hudfarge, språkutfordringer eller økonomi, så vil dette forringe livskvalitet, mangfold, sosial utjevning, samfunnsutvikling og personlig utvikling. Dette gir svært negative konsekvenser for fellesskapet.

Sosial bærekraft

Girtilbake.no er basert på sosial bærekraft. Hva ligger det i dette begrepet? Sosial bærekraft handler om å jobbe for at alle mennesker skal ha de samme mulighetene til et stabilt helsefremmende liv, til å leve uten diskriminering av noe slag. Ikke alle i Norge opplever denne tryggheten i Norge i dag. Når enkelte faller utenfor, grunnet funksjonshemming, legning, hudfarge, språkutfordringer eller økonomi, så vil dette forringe livskvalitet, mangfold, sosial utjevning, samfunnsutvikling og personlig utvikling. Dette gir svært negative konsekvenser for fellesskapet.

Bærekraft og miljø

De fleste dugnadsverktøy som baserer seg på salg i Norge i dag, er ikke bærekraftige. Det importeres store mengder billige produkter fra land i Asia. Produktene produseres i land med lite fokus på miljø og gode arbeidsforhold, og bidrar til store utslipp, helseproblemer og ødelagt natur. I tillegg fraktes produktene tusenvis av kilometer for å selges på dugnad i Norge. Denne transporten bidrar til store utslipp. Produktene, som ofte er av dårlig kvalitet, fører til mye unødvendig avfall og plast som vi her i landet, i etterkant må håndtere.

Girtilbake.no tilbyr et kortreist, avfallsfritt digitalt produkt, hvor de eneste ressursene som benyttes er grønn elektrisitet og menneskelig arbeidskraft. Gir tilbake er det bærekraftige alternativet innen dugnadssalg!

Les mer om:

Bærekraft og miljø

De fleste dugnadsverktøy som baserer seg på salg i Norge i dag, er ikke bærekraftige. Det importeres store mengder billige produkter fra land i Asia. Produktene produseres i land med lite fokus på miljø og gode arbeidsforhold, og bidrar til store utslipp, helseproblemer og ødelagt natur. I tillegg fraktes produktene tusenvis av kilometer for å selges på dugnad i Norge. Denne transporten bidrar til store utslipp. Produktene, som ofte er av dårlig kvalitet, fører til mye unødvendig avfall og plast som vi her i landet, i etterkant må håndtere.

Girtilbake.no tilbyr et kortreist, avfallsfritt digitalt produkt, hvor de eneste ressursene som benyttes er grønn elektrisitet og menneskelig arbeidskraft. Gir tilbake er det bærekraftige alternativet innen dugnadssalg!

Les mer om:

Vi i Girtilbake.no forplikter oss til å skape verdi i tre dimensjoner: forretningsmessig, miljømessig og sosialt. De sosiale og miljømessige målene er like viktige for suksess som de forretningsmessige og finansielle målene.

Vi forplikter oss til 9 av 17 globale mål FN har identifisert for å kunne nå en bærekraftig utvikling: