Vi øker kunnskapen om hvordan man jobber med utenforskap og ekskludering

Klubbenes ressursbank

Girtilbake.no inneholder en ressursbank for ledere, foreldre og ressurspersoner som inneholder kunnskap, metoder og verktøy for hvordan man jobber for å forhindre mobbing, ekskludering og utenforskap idretten og organisasjonslivet.

Ressursbanken innhenter og samler kunnskap fra forskjellige kompetansemiljøer i Norge og utlandet. Dette gjør klubbene bedre i stand til å  skape trygge rammer, vennskap og samhold blant barn og unge i lokalmiljøet.

Girtilbake.no inneholder en ressursbank for ledere, foreldre og ressurspersoner som inneholder kunnskap, metoder og verktøy for hvordan man jobber for å forhindre mobbing, ekskludering og utenforskap idretten og organisasjonslivet.

Ressursbanken innhenter og samler kunnskap fra forskjellige kompetansemiljøer i Norge og utlandet. Dette gjør klubbene bedre i stand til å  skape trygge rammer, vennskap og samhold blant barn og unge i lokalmiljøet.